Proiectul are ca rezultat principal – care va contribui la atingerea obiectivelor DMI 61 a POS DRU – un nivel crescut de promovare a economiei sociale ca instrument flexibil si durabil pt dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca la nivel regional&local si consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pt grupurile vulnerabile – masurat concret prin:

 • 11 structuri ale economiei sociale functionale – 6 in regiunea Sud-Vest Oltenia, 3 in regiunea Centru si 1 in regiunea Sud-Est, dintre care 7 in mediul rural – dintre care 2 cu spatiul reamenajat si reabilitat in vederea desfasurarii activitatilor economice si 10 dotate cu utilaje si echipamente specifice si aprovizionate cu materii prime si alte materiale necesare derularii activitatii de economie sociala timp de 8 luni
 • 48 angajati – dintre care 11 manageri – in structuri ale economiei sociale
 • 86 evenimente de promovare a economiei sociale din care:
  # 60 intalniri publice – derulate in cate 20 de localitati rurale din fiecare regiune implicata in proiect – cu peste 150 participanti informati
  # 22 conferinte de presa: 2 organziate de solicitant si parteneri cate 1 la inceputul si finalul proiectului si 20 organizate de fiecare SES infiintata prin proiect – cate 1 la deschiderea oficiala a SES si la finalul proiectului – cu participarea a minim 10 jurnalisti fiecare
  # 3 seminarii regionale cu tema “Aspecte juridice, de reglementare si ale politicilor publice in economia sociala” – cu minim 200 participanti in total
  # o conferinta nationala cu tema “Noi idei de afaceri si abilitati necesare in economia sociala” urmata de “Targul SES” – cu minim 100 participanti
 • 11 pagini web prin care se promoveaza economia sociala, proiectul si cele 11 SES create
 • elemente de identitate vizuala: 4 bannere, 4 firme luminoase si 4 roll-up – cate 1 pt solicitant si fiecare partener – 10 bannere si 10 firme luminoase – cate 1 la sediul fiecarei SES create prin proiect
 • minim 30 reportaje/interviuri/articole despre diferite stadii de realizare a proiectului in presa locala/regionala (10/regiune)
 • 20 initiative care conduc la diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea activitatilor artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor – cu implicarea a minim 300 persoane
 • un parteneriat interregional – din 3 regiuni ale Romaniei – care va continua sa functioneze, partenerii colaborand in continuare in vederea facilitarii schimbului de experienta si diseminarii de bune practici privind promovarea si dezvoltarea economiei sociale ca instrument flexibil si durabil pt dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca la nivel regional&local
 • 127 dosare de consiliere si orientare profesionala (fise de consiliere, teste, profile ocupationale, fise de potrivire post-persoana etc.)
 • 4 curricula si suport de curs pt calificare/recalificare si 1 curricula si suport de curs in dezvoltarea competentelor TIC cu un format modern si adaptat cerintelor si particularitatilor diferitelor categorii de grupuri vulnerabile
 • 254 suporturi de curs (115 pt. cursuri de calificare/recalificare 127 pt. cursul de dezvoltare a competentelor TIC) tiparite, distribuite participantilor la programle de formare

In termeni de imbunatatire a situatiei grupului țintă proiectul va avea urmatoarele rezultate:

 • 100% din grupul țintă – 127persoane – cu un nivel crescut de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine ca urmare a participarii la sedintele de consiliere psihologica pt dezvoltare personala, consiliere si orientare profesionala. Aceste tipuri de consiliere determina intotdeauna transformari pozitive si modificari comportamentale benefice asupra grupului țintă, cum ar fi: cresterea stimei de sine, optimizarea comportamentului si actiunilor in scopul integrarii socio-profesionale, mentinerea unei atitudini pozitive fata de integrarea socio-profesionala, cresterea autonomiei si responsabilitatii personale in cautarea unui loc de munca.
 • 100% din grupul țintă – 127 persoane – cu un niv. imbunatatit al competentelor de baza in utilizarea TIC ca urmare a participarii la cursuri de formare corespunzatoare, finalizate cu dobandirea unor certificate de specializare recunoscute MMFPSPV si MEN
 • 100% din grupul țintă – 127persoane – implicate in cursuri de calificare – finalizate cu obtinerea unui certificat si supliment descriptiv recunoscut MMFPSPV si MEN) astfel:
  • 46 persoane – femei provenite din diferite grupuri vulnerabile – calificate in meseria de “Confectioner asamblor articole textile” – dintre care 8 vor fi angajate in SES infiintate prin proiect
  • 23persoane – din care minim 15 femei calificate ca “Agent vanzari / Reprezentant comercial” dintre care 5 vor fi angajate in SES infiintate prin proiect
  • 23persoane calificate in “Confectioner Tamplarie Aluminiu si Mase Plastice” dintre care 4 vor fi angajate in SES infiintate prin proiect
  • 23persoane calificate in “cizmar-confectioner incaltaminte dupa comanda” dintre care 7 vor fi angajate in SES infiintate prin proiect
  • Acestora li se adauga alte 12 persoane care vor fi angajate in SES infiintate prin proiect – pentru care solicitantul si partenerii vor identifica alti furnizori de formare astfel:
   • 1 gaterist la taiat busteni
   • 1 stivuitorist
   • 3 dulgher-tamplar-parchetar
   • 1 Tipograf print digital si offset
   • 1 Zugrav-Ipsosar-Tapetar-Vopsitor
   • 1 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze
   • 1 agent curatenie
   • 2 animator socio educativ
   • 1 cosmetician
  • 100% din grupul țintă – 127persoane – cu un nivel diminuat al lipsei de incredere si a excluziunii sociale ca urmare a participarii la activitati artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor
  • 30% din grupul țintă – 36 persoane – prin angajate (alaturi de alte 11 persoane calificate) in structuri ale economiei sociale

Rezultate ale activitatii de management proiectului – livrabile: fise de post ale membrilor echipei, proceduri de lucru elaborate si agreate de echipele de implementare si reprezentantii partenerilor, calendar de lucru (cu termene limita, indicatori si responsabilitati convenite), rapoarte narative si financiare la nivelul fiecarui partener si fiecarei activitati, procese verbale ale intalnirilor partenerilor etc.

Rezultate ale activitatii de achizitii publice: procedurile de achizitie organizate conform reglementarilor legale in vigoare si cerintelor finantatorului – livrabile: anunturi ale licitatiilor, caiete de sarcini, documentatie de atribuire, contracte in cadrul procedurilor de achizitii, dosare ale achizitiilor