Proiectul are ca obiectiv general sa contribuie – la nivelul regiunilor Sud-Vest, Centru si Sud Est – la promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pt dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca la nivel regional&local si consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pt grupurile vulnerabile

Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea a 11 structuri de economie sociala si crearea a 48 locuri de munca in cadrul acestora (din care 36 pt persoane apartinand grupurilor vulnerabile) si dezvoltarea unui set de servicii integrate de crestere a capacitatii comunitatilor dar si a indivizilor privind dezvoltarea si sustinerea initativelor de tip „economie sociala”, preponderent in mediul rural.

Serviciile sunt personalizate si adaptate nevoilor specifice ale fiecarui beneficiar incluzand

 • programe individualizate de consiliere profesionala si consiliere pt dezvoltare personala
 • proiectarea, dezvoltarea si implementarea unor programe de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, dedicate persoanelor vulnerabile pt a le ajuta sa infiinteze structuri ale economiei sociale,
 • activitati care sa contribuie la diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea activitatilor artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor si la promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in procesul incluziunii sociale in vederea consolidarii capacitatii comunitatii de furnizare a suportului social, revitalizarii vecinatatii si protectiei mediului, mobilizarii grupurilor dezavantajate

In plus proiectul mai are urmatoarele obiective pe termen lung:

 • Schimbarea mentalitatii la nivelul grupurilor vulnerabile dar si a comunitatilor din care acestia fac parte si constientizarea acestora asupra necesitatii, importantei si avantajelor transformarii sistemelor de ajutoare sociale in sisteme de promovare si sustinere a economiei sociale
 • Consolidarea capacitatii structurilor din economia sociala si incurajarea cooperarii intre organizatii publice si private in vederea dezvoltarii si sustinerii structurilor de economie sociala
 • Facilitarea accesului pe piata muncii al grupurilor vulnerabile prin cele 11 structuri de economie sociala (cu potential de a crea minim inca 15 locuri de munca pe viitor) si promovarea unei societati inclusive si coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor
 • dezvoltarea economica durabila a comunitatilor – in special din mediul rural – la nivelul Regiunilor Sud-Vest, Centru si Sud Est

Obiective specifice/operaționale

O.S. 1: Promovarea capacitatii de a ocupa un loc de munca si adaptabilitatii in structurile economiei sociale la nivelul a 127 persoane din grupuri vulnerabile prin:

 • angajarea in munca – in structuri ale economiei sociale a 36 persoane provenite din grupuri vulnerabile (75% din cele 48 locuri de munca nou create in cele 11 SES care se vor infiinta)
 • dezvoltarea potentialului profesional pt 127 persoane din regiunile Sud-Vest, Centru si Sud Est in urma furnizarii serviciilor de ocupare( precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, consiliere psihologica, consiliere psihiatrica, medierea locurilor de munca) si a unui program de imbunatatire a competentelor de utilizare TIC
 • cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor pt 127 persoane provenite din grupuri vulnerabile in urma participarii la programe de formare profesionala adaptate nevoilor specifice ale participantilor – 36 dintre acestia urmand a fi angajati
 • diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii in urma dezvoltarii si promovarii unor activitati artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor

O.S. 2: Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii a 11 structuri ale economiei sociale – care sa dezvolte si promoveze activitati si servicii generatoare de profit pt a ajuta persoanele excluse social si cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze/reintegreze pe piata muncii, in structurile economiei sociale si/sau in economia formala prin:

 • promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in procesul incluziunii sociale in vederea consolidarii capacitatii comunitatii de furnizare a suportului social, revitalizarii vecinatatii si protectiei mediului, mobilizarii grupurilor dezavantajate
 • dezvoltarea cunostintelor si competentelor necesare (planificarea unei afaceri, dezvoltarea spiritului antreprenorial, marketing si vanzari, management financiar etc) ca urmare a participarii la un program de formare pt managerii structurilor economiei sociale si pt specialistii implicati in structurile de economie sociala care primesc ajutorul de minimis

Proiectul va contribui astfel la atingerea scopului Axei Prioritare 6 a POS-DRU, respectiv facilitarea accesului pe piata muncii si promovarea unei societati inclusive si coezive bazate pe intelegerea si respectarea la niv. general a drepturilor omului dar si la atingerea obiectivului operational al DMI 6.1 respectiv ”Dezvoltarea economiei sociale”

Rezultatele proiectului vor aduce o contributie de 0,008% la realizarea obiectivului general al POS DRU, respectiv dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin conectarea educatiei si a invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru viitoarea participare a 1650000 de pers pe o piata a fortei de munca moderne flexibile si incluzive si in general la imbunatatirea calitatii resurselor umane – asa cum este prevazuta in documentele programatice nationale si regionale pt perioadda 2014-2020.