Misiune, Viziune, Scop

Misiunea Asociaţiei CREATIV este de a contribui la conservarea valorilor din patrimoniul tangibil şi intangibil al artei populare româneşti, obiceiurilor şi tradiţiilor populare, ca şi promovarea acestora la nivel local, naţional şi internaţional

Viziunea Asociaţiei CREATIV: comunităţi rurale româneşti în care demnitatea umană şi diversitatea culturală sunt respectate, valorile tradiţionale sut recunoscute şi işi găsesc locul firesc în galeria valorilor europene îmbogăţind sloganul ”unitate în diversitate”

Scopul Asociaţiei CREATIV este să culeagă, conserve, valorifice şi să transmită spaţio-temporal – prin promovare la nivel local, regional, naţional şi internaţional pe de o parte şi prin educaţie intergeneraţională de la persoanele vârstnice către tineri pe de altă parte – tradiţiile şi creaţiile populare materiale şi spirituale româneşti.