Proiectul va implica un grup țintă deja identificat personal si selectat prin metode participative, de solicitant si cei 3 parteneri dintre persoanele care au mai fost implicate in diferite activitati ale acestora. Ideea transferarii unora din activitatile derulate de cele 4 organziatii implicate fiind mai veche – ca si intentia de a demara una sau mai multe activitati economice care sa sustina material scopurile sociale ale acestora – atat solicitantul cat si partenerii au realizat cercetari preliminare la nivelul beneficiarilor, aplicand chestionare de evaluare a interesului – in special privind nevoile de calificare dar si interesele profesionale, si invitandu-i la discutii individuale in cadrul carora li s-a cerut explicit parerea cu privire la infiintarea unor structuri de economie sociala si rolul pe care beneficiarii l-ar putea avea in dezvoltarea acestora.

De aceea ne-am concentrat pe un grup țintă de dimensiuni mai putin ample ca in alte proiecte dar asupra caruia interventia este mult mai profunda, persoanele fiind identificate iar nevoile acestora fiind cunoscute deja la nivel individual.

Grupul țintă acopera 3 regiuni de dezvoltare si este compus din 127 pers. din urmatoarele categorii:

  • 10 familii cu mai mult de 2 copii
  • 30 de familii monoparentale
  • 46 persoane care traiesc din venitul minim garantat
  • 20 persoane cu dizabilitati
  • 20 persoane de etnie roma
  • 1 tanar peste 18 ani care paraseste sistemul isistemul institutionalizat de protectie a copilului

Mentionam ca majoritatea acestor pers. apartin mai multor grupuri țintă dar au fost incadrate intr-o singura categorie.

Nevoile grupului țintă au fost identificate la nivel individual, fiecare membru fiind deja implicat in cel putin un proiect al solicitantului sau partenerilor. Astfel nevoia comuna majora este legata de nivelul de trai, cauza principala fiind lipsa unui loc de munca (sau sau angajarea pe un loc de munca necorespunzator) si cel mai dramatic efect fiind marginalizarea sociala.

Facilitarea accesului pe piata muncii a celor 127 persoane identificate este vital, cel putin din 2 pct. de vedere. Mai intai, este vorba de valorizarea sociala, inerenta acordarii dreptului la munca si la un trai decent, valorizarea ca fiinta umana cu drepturi egale. In al doilea rand, integrarea pe piata muncii este o forma efectiva de integrare sociala, a carei reusita este fundamentala pentru insertia sociala.

Nu in ultimul rand, transformarea beneficiarilor de asistenta sociala (sau alte subventii bugetare) in actori activi ai structurilor de economie sociala va avea un dublu impact nu doar asupra beneficiarilor (care devin, din dependenti de buget in contributori la buget) ci si a comunitatilor din care acestia fac parte – care pot astfel nu doar sa redirectioneze sumele alocate pentru ajutoare sociale catre alte programe de dezvoltare dar isi suplimenteaza veniturile in urma impozitelor si taxelor aferente activitatilor economice.

In acest context proiectul raspunde nevoilor concrete ale grupului țintă prin activitati adresate direct care vor fi abordate atat individual (in sedinte de consiliere pt. dezvoltare personala si consiliere profesionala) cat si de grup – evaluari personale si profesionale, cursuri de calificare/recalificare si dezvoltare a competentelor TIC. Stabilirea structurii programelor de calificare a avut la baza optiunile participantilor si corelarea acestora cu potentialul de dezvoltare economica al fiecarei SES infiintate prin proiect (structura acestor activitati economice fiind de asemenea aleasa nu doar pe baza studiilor de piata si oportunitatilor de business dar si a preferintelor viitorilor beneficiari). Astfel solicitantul si partenerul 3 vor organiza cursuri de calificare/recalificare pentru cele mai cerute meserii in SES infiintate – pentru care exista de asemenea o cerere continua pe piata muncii locala si regionala identificata atat de fiecare partener la niv. regional cat si de diverse analize si studii privind piata muncii pt. pers. din grupuri vulnerabile (majoritatea acestor documente fiind rezultate ale unor proiecte anterioare finantate prin Axa 6 a POS-DRU)