Activitati

• organizarea de spectacole şi alte evenimente publice pentru promovarea artelor populare interpretative – concursuri şi festivaluri de muzică şi dansuri populare, tabere de creaţie, tabere educative pentru elevi – în care se vor include cursuri de ceramică, muzică şi dansuri populare, sculptură în lemn şi alte meşteşuguri
• activităţi de consiliere şi dezvoltare personală prin drama, teatru şi alte metode creative pentru populaţia de etnie rromă dar şi alte grupuri defavorizate în vederea integrării şi a accesului acestora la educaţie, cultură, şcoală, tradiţii
• activităţi educative – cursuri, tabere, şcoli de vară etc. – pentru copiii şi tinerii din mediul rural proveniţi din diferite categorii vulnerabile.
• organizarea de întâlniri publice, dezbateri, mese rotunde, ateliere de creaţie etc. cu participarea unor scriitori, poeţi, dramaturgi şi altor oameni de cultură care, povestind despre ascensiunea lor pot influenţa pozitiv percepţia despre viaţă, cultură, educaţie în special la nivelul tinerei generaţii
• realizarea de studii şi cercetări privind identificarea problemelor cu care se confruntă valorile tradiţionale şi cultura populară în România şi a soluţiilor pentru rezolvarea acestora
• organizarea şi derularea de programe de educaţie de-a lungul întregii vieţi folosind metode formale şi informale din domeniul artelor dramatice, artelor vizuale, muzicii etc. cum ar fi: cursuri de muzică şi dansuri populare, ateliere de ceramică etc. – preponderent pentru persoane provenite din diferite grupuri vulnerabile
• amenajarea şi gestionarea unui atelier de creaţie pentru producţia de îmbrăcăminte şi mobilier de serie mică şi unicate, destinate în special ocaziilor speciale, diferitelor evenimente importante şi, nu în ultimul rând, dezvoltării spectacolelor de teatru.