Asociatia cultural pentru Educatie, Traditie si Valori – CREATIV este una dintre cele 11 ONG-uri constituite în cadrul proiectului ”ACTINT” – Activarea grupurilor vulnerabile prin lanturi valorice integrate de intreprinderi sociale, ONG-uri care vor gestiona tot atâtea intreprinderi sociale, creând 48 noi locuri de muncă dintre care minim 36 pentru persoane din diferite categorii vulnerabile: persoane cu dizabilități, familii cu mai mult de 2 copii, familii monoparentale, beneficiari de venit minim garantat, persoane de etnie roma și tineri care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Asociatia cultural pentru Educatie, Traditie si Valori – CREATIV are personalitate juridică fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sibiu cu nr. …………….. Documentele oficiale ale organizatiei (Hotărîre Judecătorească, CUI) sunt disponibile aici.